Preventie is….. het zorg voor jeugd-systeem andersom!

 

Zet een stap achteruit want dat is een stap vooruit! Preventie is een stap verder, een stap vroeger, een stap lichter en een stap eerder.

 

Tijdens de expertsessie over het verminderen en voorkomen van uithuisplaatsingen in het zorglandschap van Flevoland hield Bert Prinsen donderdag 31 januari j.l. een warm pleidooi voor een meer preventieve aanpak.

 

Toegang tot de zorg

Wij hebben het over de toegang tot de zorg, maar de toegang zou eigenlijk beter de achter-uitgang kunnen zijn.

 

Interventiepakket

Bert Prinsen stelt een pakket van effectieve en of goed onderbouwde preventieve interventies voor. Daarnaast bepleit hij de toegang naar specialistische zorg om te vormen tot de achter-uitgang en dichterbij present te zijn met meer ambulante zorg in de gezinnen en ook bijvoorbeeld op school, in de huisartsenpraktijk en het consultatiebureau. Zelf erop af dus.

 

Denk bij preventiekansen aan

• De rol van vrijwilligers, mentoren, maatjes uit samenleving, kerk, sport etc.

• Kosteneffectieve vroegtijdige interventies

• Vroegtijdige signalering is durven vragen stellen aan elkaar en nooit blijven rondlopen met vermoedens

 

Klik hier voor zijn gehele presentatie, waarin hij ook speciale aandacht besteedde aan VoorZorg, een preventief programma voor aanstaande moeders in berooide omstandigheden.

 

 

 

 

Heeft u tijdelijk extra ondersteuning nodig?

 

Of wilt u meer weten?

 

Neem dan contact op met de JeugdZaak via:

 

Annemiek van Woudenberg

06 – 53 74 95 50

 

 

Copyright 2016 - De JeugdZaak