Copyright 2017 - De JeugdZaak

wimdejong@dejeugdzaak.nl

 

Functie

Staatkundig econoom

 

Expertise

Ik ben econoom en deskundig op het gebied van onderzoek, bedrijfsvoering en gemeentefinanciën. In mijn loopbaan heb ik bij gemeenten intern financieel advieswerk gedaan. Ik begeleidde grote projecten, verzelfstandigingen en bezuinigingsoperaties en structureerde subsidierelaties. Nu doe ik onderzoek dat zich richt op verbetering van beleid en bedrijfsvoering. Tot voor kort was ik raadslid in een middelgrote gemeente. In die periode was ik ook lid van de lokale rekenkamercommissie en voorzitter van de auditcommissie. Vanuit de JeugdZaak ontwikkelde ik de referentiebegroting CJG in opdracht van de VNG.

 

Tevens ben ik betrokken bij onderzoek binnen diverse gemeenten zoals Arnhem en Foodvalley naar proeftuinen in het kader van de transitie jeugdzorg.

 

Passie

Ik wil mijn talenten gebruiken om CJG ’s een efficiënte basis te geven. Het is mijn overtuiging dat die centra’s alleen dan gaan bijdragen aan gezinnen waarin kinderen kunnen floreren.

 

Wim de Jong